24 maanden garantie
24 maanden garantie
24 maanden garantie

Gegevensbescherming

PRIVACYVERKLARING:

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zogeheten "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk wordt. De door de cookie aangemaakte informatie over uw gebruik van deze website worden in de regel aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere bij het Verdrag over de Europese Economische Ruimte aangesloten staten tevoren ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de USA overgedragen en daar ingekort. IP-anonimiseren is actief op deze website. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere met het gebruik van website en internet gerelateerde diensten aan de website-exploitant aan te bieden.

Het binnen het kader van Google Analytis verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle mogelijkheden van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website (inclusief IP-adres) aan Google wordt doorgegeven en door Google wordt verwerkt, door via onderstaande link een plug-in te downloaden en deze te installeren: "http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en".

 

INZAMELING, VERWERKING EN HET GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Uw privacy is belangrijk voor ons. U kunt onze online winkel bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken. We slaan alleen gegevens op zonder enige verwijzing naar personen, zoals bijvoorbeeld de naam van uw Internet Service Provider, de pagina van waaruit u ons bezoekt, of de naam van het opgevraagde bestand. Voor het verzamelen van gegevens kunnen cookies worden gebruikt, zodat wij onze website kunnen optimaliseren op basis van uw voorkeuren. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld wanneer u die vrijwillig aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of bij de aanmelding voor onze nieuwsbrief. We gebruiken de informatie die u ons verstrekt uitsluitend voor de verwerking van de overeenkomst. Na de complete afhandeling van de overeenkomst worden uw gegevens geblokkeerd en na afloop van de fiscale en commerciële bewaartermijnen vernietigd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens.

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij ons! Ze worden gecodeerd via het HTTPS-protocol (standaard voor versleuteld versturen) aan ons doorgegeven. Onze websites worden beschermd door technische maatregelen tegen beschadiging, vernieling en toegang door onbevoegden.

 

INZAGE- & HERROEPINGSRECHT

U krijgt te allen tijde zonder opgaaf van redenen gratis informatie over uw door ons opgeslagen gegevens. U kunt altijd door ons verzamelde gegevens blokkeren, corrigeren of laten verwijderen, tenzij dit in strijd is met onze wettelijke bewaartermijn. U kunt uw toestemming voor het verzamelen en gebruiken van gegevens op elk gewenst moment zonder opgaaf van redenen intrekken. Om dit te doen kunt u zich wenden tot info@energetix.tv.

Voor de uitvoering van koopovereenkomsten (voorbereiding, afsluiten ,verwerking, garanties en beëindiging), voor onze service diensten, technische administratie, marketing doeleinden en de bescherming van de tussen u en ons bestaande correspondentie, verzamelen wij voor het bestelproces persoonsgegevens die in detail bestaan uit: naam, contactgegevens, betalingsgegevens, e-mail en telefoonnummer. Gegevens kunnen in principe worden doorgegeven aan andere bedrijven voor zover dit nodig is voor het afhandelen van onze contractuele relatie, in het bijzonder in de volgende gevallen :

a) Het doorgeven van gegevens vindt altijd plaats met het oog op levering aan het door ons ingeschakelde transportbedrijf. De informatie omvat uitsluitend de gegevens die nodig zijn voor het leveren van de goederen.

b) Indien bij het betaalproces van betaaldiensten gebruik wordt gemaakt (bijv. Paypal, Visa, MasterCard, etc.) worden uw gegevens aan onze partner voor creditcard verwerking, het bedrijf "wirecard", Einstein Ring 35 , 85609 Aschheim, Duitsland, doorgegeven. Hetzelfde geldt met betrekking tot de met de betaling belaste kredietinstellingen.

c) In het geval van betalingsproblemen kan een vordering in handen worden gegeven van een incassobureau . Daarnaast kan informatie worden gestuurd naar bureaus voor kredietwaardigheid.

De gegevens mogen door de dienstverleners uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de dienstverleners de gegevens nodig hebben bij het uitvoeren van hun opdracht en dienen daarna te worden verwijderd.

Daarenboven worden uw persoonlijke gegevens niet doorgegeven aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons daarvoor van tevoren de betreffende toestemming heeft gegeven.

Persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt heeft voor de afhandeling van het bestelproces kunnen om commerciële en fiscale redenen tot 10 jaar lang bewaard worden.

Zonder de toestemming van de klant zullen we de gegevens niet gebruiken ten behoeve van reclame, marktonderzoek of opiniepeilingen.

 

VOOR VRAGEN OVER GEGEVENSBESCHERMING KUNT U TERECHT BIJ ONZE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

ENERGETIX GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Franz-Kirsten-Straße 1
55411 Bingen
E-Mail: datenschutz@energetix.tv

Welkom in de online wereld van ENERGETIX!

Voer hier de shop-ID van jouw sieraden- en wellnesspartner in. Je vindt deze op de titelpagina van je catalogus.

Bekijk hier onze uitlegvideo over de shop-ID.

Doorgaan zonder shop-ID

 

 

Verlanglijstje doorsturen

Vul s.v.p. de velden met jouw contactgegevens in om je wensenlijst door te sturen naar je persoonlijke sieraden- en wellnesspartner.

*Vul alle verplichte velden in.

Je ontvangt een kopie van je verlanglijstje per e-mail.