24 måneders garanti
24 måneders garanti
24 måneders garanti

Databeskyttelse

OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE:

Nærværende website benytter Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. ("Google"). Google Analytics benytter såkaldte "cookies", dvs. tekstfiler, der gemmes på din computer og giver mulighed for at foretage en analyse af din brug af websitet. Du kan læse mere om dette her. De oplysninger om din brug af websitet, der fremkommer ved hjælp af cookies, overføres som regel til en af Googles servere i USA, hvor oplysningerne lagres.

I tilfælde af aktivering af IP-anonymisering på websitet vil din IP-adresse dog forinden blive forkortet af Google inden for medlemsstaterne i Den Europæiske Union eller i andre stater, der har tiltrådt aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres hele IP-adressen til en Google-server i USA og forkortes der. Nærværende website har aktiveret IP-anonymisering. På foranledning af operatøren af websitet vil Google på baggrund af de gemte oplysninger analysere din brug af websitet, udarbejde rapporter om trafikken og aktiviteterne på websitet samt udføre andre serviceydelser over for operatøren i relation til brugen af websitet og internettet.

Den IP-adresse, som Google Analytics overfører fra din browser, sammenføres ikke med andre data fra Google. Du kan forhindre lagring af cookies ved at indstille din browser-software tilsvarende; vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke vil kunne udnytte alle funktioner på nærværende website i fuldt omfang. Du kan desuden forhindre, at de af cookien oprettede data vedrørende din brug af websitet (inkl. din IP-adresse) overføres til og behandles af Google, ved at downloade og installere det browser-plugin, der er tilgængeligt på følgende link: "http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en".

REGISTRERING, BEHANDLING OG BRUG AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi lægger stor vægt på at beskytte dine data. Du behøver ikke at indtaste nogen form for data, når du besøger vores webshop. Vi gemmer udelukkende anonymiserede data vedr. besøget på websitet, som ikke kan henføres til nogen person, fx navnet på din internetudbyder, fra hvilken side på internettet du kom, eller navnet på den hentede fil. I forbindelse med dataregistreringen kan der gøres brug af cookies, som gør det muligt for os at optimere vores website ud fra dine præferencer.

Vi registrerer kun persondata, når du oplyser disse frivilligt i forbindelse med en bestilling eller tilmelding til vores nyhedsbrev. De registrerede data bruges udelukkende til effektuering af købsaftalen. Når aftalen er færdigafviklet, bliver dine data spærret og senere slettet, når opbevaringspligten i henhold til de skatte- og handelsretslige bestemmelser er udløbet, såfremt du ikke udtrykkeligt har givet dit samtykke til, at dataene anvendes til andre formål.

DATASIKKERHED

Dine persondata er sikre hos os! Data krypteres via den sikre HTTPS-protokol (standard for krypteret dataoverførsel), før de overføres til os. Endvidere sikrer vi gennem tekniske foranstaltninger, at vores websider er beskyttet mod beskadigelse, ødelæggelse og uautoriseret adgang.

OPLYSNINGS- OG FORTRYDELSESRET

Du har til enhver tid uden begrundelse ret til uden beregning at få indsigt i de oplysninger, vi har gemt om dig. Desuden kan du til enhver tid foranledige, at de data, vi har registreret om dig, bliver spærret, rettet eller slettet, såfremt dette ikke strider imod vores lovmæssige opbevaringspligt. Endvidere kan du til enhver tid uden angivelse af grund tilbagekalde dit samtykke til registrering og brug af data. I så fald bedes du kontakte info@energetix.tv.

I forbindelse med bestillinger registrerer vi persondata, som anvendes til gennemførelse af købsaftalerne (indledende formidling, aftaleindgåelse, afvikling, garantier og tilbageførelse), til vores serviceydelser, teknisk administration, egne markedsføringsformål og til sikring af den korrespondance, der finder sted mellem dig og os. De indsamlede persondata omfatter: navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger, e-mailadresse, telefonnummer. Principielt kan dine data blive videregivet til andre virksomheder, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med afviklingen af aftaleforholdet, især i følgende tilfælde:

a) En videregivelse sker altid til det af os engagerede forsendelsesfirma med henblik på gennemførelse af leverancen. Videregivelsen omfatter kun de data, der er nødvendige for tilsendelsen af varen.

b) Såfremt der gøres brug af en betalingsudbyder i forbindelse med betalingsafviklingen (fx Paypal, Visa, Mastercard etc.), vil dine data blive videregivet til vores samarbejdspartner for afvikling af kortbetaling, firma „wirecard“, Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Tyskland. Dette gælder også for de kreditinstitutter, som anmodes om at effektuere betalinger.

c) Ved betalingsuregelmæssigheder er det muligt, at vi overdrager vores fordring til et inkassofirma. Desuden kan der blive fremsendt oplysninger til kreditregistre.

De videregivne data må af de eksterne serviceudbydere udelukkende anvendes til det formål, hvortil den pågældende serviceudbyder skal bruge oplysningerne med henblik på udførelsen af den overdragne opgave, og skal derefter slettes.

Bortset fra dette vil dine persondata ikke blive videregivet til tredjemand, medmindre vi er lovmæssigt forpligtet hertil, eller du forudgående har givet os dit samtykke hertil.

Persondata, som du har oplyst os i forbindelse med afviklingen af dine bestillinger, kan af handels- og skatteretlige årsager gemmes i op til 10 år.

Vi anvender ikke kundedata til reklameformål eller markeds-/meningsundersøgelser uden kundens samtykke.

VORES TILSYNSFØRENDE FOR DATABESKYTTELSE SVARER GERNE PÅ DINE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ENERGETIX GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragter
Franz-Kirsten-Straße 1
55411 Bingen
E-Mail: datenschutz@energetix.tv

Velkommen til ENERGETIX onlineverden!

Indtast din smykke- og wellnessforhandlers Shop-ID her. Dette finder du på forsiden af dit katalog.

Se vores forklarende video til Shop-ID her.

Fortsæt uden shop ID

 

 

Videresend huskeseddel

Udfyld felterne med dine kontaktdata og send din huskeseddel videre til din personlig smykke- og wellness-partner.

*Udfyld alle pligtfelter.

Du modtager en kopi af din huskeseddel pr. e-mail.